HASTANE YÖNETİCİSİ MESAJI
Hastane Başhekimi
Torbali Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şenol TOPCU
Email
 

 

M.ENVER ŞENERDEM TORBALI DEVLET HASTANESİ                     

                                                         HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç)

 

1-

Hekim Seçme    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Seçilen Hekim İsmi

 5Dk.

 

 

 

 

2-

Poliklinik Muayene    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yeşil Kartlılardan Onaylı Karne

3-Çalışan SGK’lılardan Vizite Kâğıdı

Tahmini saatten sonra 90 dk

 

3-

Hasta Yatışı    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta Dosyası (Varsa)

10Dk.

 

4-

Sağlık Kurulu     

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe, 3- 2 Adet Fotoğraf,

4-Ücret Ödendi Makbuzu

10 Gün

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

Sağlık Kurulu Rapor  Rapor Düzenlenmesi

Özel Eğitimden Yararlanacak Hastalar için  

Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.)  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu, Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu, Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu

10 Gün

6-

Sağlık Kurulu İşlemleri Tüpligasyonu Heyeti(3’lü Heyet)                                                           

Talep dilekçesi,  4 Adet Fotoğraf (son Altı Ay)T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi

10 Gün

 

 

 

 

 

 

7-

Sağlık Kurulu İşlemleri Kurul Raporunun Düzenlenmesi(2022 Sayılı)                       

2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı,  T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi, Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık),, T.C Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı)  kimlik fotokopisi     

18 Gün

8-

Sağlık Kurulu İşlemleri Kurul Raporunun Düzenlenmesi(Dilekçe İle)                        

Talep dilekçesi,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi

10 Gün

 

9-

 

Sağlık Kurulu İşlemleri İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi                          

Talep dilekçesi,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu

10 Gün

 

    10-

Saglık Kurulu İşlemleri İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi

İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı,  T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi, çekilen röntgen filmleri

1 Gün

 

 

11-

Saglık Kurulu İşlemleriMalzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi                 

T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Solunum fonksiyon testi, Çekilen filmler, Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller

1 Gün

 

12-

Saglık Kurulu İşlemleriYaş tashihi ve adli vakalar için rapor düzenlenmesi                                       

Mahkemeden alınan üst yazı, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi,

1 gün

 

13-

Laboratuar Tetkikleri    

 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

Aynı Gün 14:30

14 

 Laboratuar Dış Tetkik

 Dış tetkikleri

7 Gün

 

 

15-

Lab tetkikleri Hormon Tetkikleri 

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

Aynı Gün 14:30

 

 

16-

Lab tetkikleri Kültür Tetkikleri   

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

3 Gün

 

17-

Lab tetkikleri Portör Muayenesi   

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

3 Gün

 

 

18-

Lab  Tek Eliza

Polk.giriş kağıdı,tetkik istem barkodu

1 Gün

 

 

19-

E Laboratuvar sonuç alma

İnternet girişi, T.C.Kimlik numarası

10 dk.

 

20-

Röntgen Çekimi   

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1-2 saat

 

21-

Sistoskopi yapılması   

Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.)

2 Gün

 

 

22-

Elektrokardiografi   

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1-2 saat

 

23-

Radyoloji tetkikleri Kemik Dansiometrisi 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 Gün

 

24

EFOR Testi Yapılması

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 gün

 

25-

EKO Testi Yapılması)

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 Gün

 

26-

Renkli Dopler Testi  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

2 Gün

 

27-

EEG çekilmesi    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

3 gün

 

28-

Ritim holter     

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

2 gün

 

29-

Ambulantva tansiyon holter  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

2 gün

 30-

Bilgisayarlı Tomografi(acil servis) 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

30 dk

 

31-

EMG çekimi       

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

Teknik Arıza Haricinde 1 Gün

 

32-

Odyogram         

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1Gün

 

33-

 

Odyogram tuhumpanogram ayrıcı tanı testleri, reflex

                                                      

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 Gün

 

34-

Sadece tıhımpanogram ve reflex     

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 Gün

 

35-

Ayrıcı tanı testleri                         

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 Gün

36-

Meme USG

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

3 Gün

37-

IVP

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

10 Gün

     38-

BERA

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 Gün

 

39-

Yenidoğan İşitme Taraması  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 Gün

 

40-

Ultrasonografik Tetkikler    

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 Gün

 

41-

Mamografi  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 Gün

 

42-

Solunum Fonksiyon Test  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

1 -2 Saat

 

43-

Bilgisayarlı Tomografiler (BT)     

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

7 Gün

 

44-

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR)      

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi

5 Gün

 

45-

Patolojik Tetkikler         

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hekim İstemi,

1 Hafta

 

46-

Diyaliz Hizmeti             

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporu 3- Yeşil kartlı hastalar için fotoğraflı ön yüz fotokopisi

4 Saat

 

47-

Ameliyat Planı ve Gerçekleştirilmesi

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

5 Gün

 

48-

A3 grubu Ameliyatlar 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

3 Gün

 

49-

 

B grubu Ameliyatlar  

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

5 Gün

 

50- 

 

C grubu Ameliyatlar 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

3 Gün

 

51-

D grubu Ameliyatlar 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

1 -2 Gün

 

 

52-

E grubu Ameliyatlar 

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

1-2 Gün

 

 

53-

Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Yatış Onayı, 3-Hastanın Tüm Tetkikleri,

4-Hasta Dosyası

1 saat

 

54-

Epikriz Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe

1 Gün

 

55-

Ameliyat Raporu

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Dilekçe

1 Gün

 

56-

Hasta Hakları Başvurusu        

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Başvuru Formu

30 Dk.

 

 

57-

Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi  

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren),

10 Gün

 

58-

 

 

Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi 

Savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

 Gün

 

59-

Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi

Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru

15 Gün

 

60-

Sürekli İlaç Kullanım Raporu Günlük      

1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri(Gerekirse), 3-Hekim İstemi

1 Gün

 

 

61-

Evrak İşlemleri       

Dilekçe

1Hafta

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

 

 

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Dr.Yeşim EREN

Adı Soyadı

:

Op.Dr.Şenol TOPÇU

Ünvan

:

Başhekim Yardımcısı

Ünvan

:

Başhekim

Adres

:

M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

Adres

:

M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

Tel

:

0232 856 16 72-1122

Tel

:

0232 856 16 72-1121

Faks

:

0232 856 25 10

Faks

:

0232 856 25 10

e-Posta

:

izmirdhs19@saglik.gov.tr

e-Posta

:

izmirdhs19@saglik.gov.tr

 

DUYURULAR
HASTA VE HASTA YAKINLARININ DİKKATİNE !

HASTANEMİZDE SİLAH RUHSATI MÜRACAATLARI HER GÜN YAPILMAKTADIR..

Hastanemizde "Sünnet" hizmeti verilmektedir.

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ 08:00 - 12:00 ve 13:00 - 16:00'dır.

Doktor Çalışma Takvimi
Online Laboratuvar
Online Pacs
Yeni E-Mail Girişi
E-Mail Girişi
Evde Sağlık Hizmetleri
Personel Online
Personel Bilgi Sistemi
TSM Bilgi Sistemi
ÇKYS
TDSM
TSİM
Kamu Hizmet Envanteri
Kamu Hizmet Standartı
Ziyaretçi Defteri
 


TEL:0232 856 62 70 - 856 16 64 FAX:0232 856 25 10 bilgi@torbalidh.gov.tr
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TORBALI DEVLET HASTANESİ
Akgün Yazılım