HASTANE YÖNETİCİSİ MESAJI
Hastane Başhekimi
Torbali Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şenol TOPCU
Email
Ana Sayfa Â»   

ORGAN NAKLİNİN ÖNEMİ !

ORGAN NAKLİNİN ÖNEMİ !

 

 

 

 

Organ Bağışı Nedir?

 

Yaşayan veya ölen bir kişinin organ ve dokularının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin verilmesi organ bağışıdır.

 

 

 

Ne zaman organlarımı bağışlayabilirim?

 

Burada iki durum söz konusu olabilir; Kişi hayatta iken kendi serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ ve dokularının ihtiyacı olan hastalar için kullanılmasına izin verebilir veya hayatta iken bu konuda bir beyanda bulunmamışsa yine tıbben yaşamı sonar erdikten sonra yakınları tarafından organ ve dokuları bağışlanabilir. Bu işlem ölüden (kadavra) canlıya organ bağışıdır. Kişi hayatta iken kendi serbest iradesi ile bir böbreğini veya karaciğerinin bir kısmını ihtiyacı olan bir hasta için bağışlayabilir. Bu işlem de canlıdan canlıya organ bağışıdır.

 

 

 

Organ bağışı için nereye başvurabilirim?

 

Canlı vericiden organ bağışı için alıcı adayı hasta ile bir organ nakli merkezine başvurmanız yeterlidir. Öldükten sonra kullanılmak üzere organlarınızı bağışlamak için büyük hastanelerin organ bağış ünitelerine ya da Türkiye Organ Nakli Vakfına başvurabilirsiniz. Burada iki tanık huzurunda bu isteğinizi beyan ederek imzalayacağınız organ bağış formu ile size bir organ bağış kartı verilecektir. Bu konuda ailenizi de bilgilendirmek daha sonradan çıkacak karışıklıkları önlemek açısından faydalı olacaktır. Dilediğiniz zaman organ bağış ünitesi olan bir hastaneye başvurup organ bağış kartınızı iptal ettirebilirsiniz.

 

 

 

Organ bağışı için yaş sınırı var mıdır?

 

Organ nakli yasasına göre canlıdan canlıya organ bağışında 18 yaş altındaki kişilerden organ alınmaz. Ancak, kadavradan yapılan bağışlarda yaş sınırı yoktur. Ölen bir yenidoğan bebeğin bağışlanan organları kullanılacağı gibi doksanlı yaşlardaki bir vericinin de organları kullanılabilir.

 

 

 

Ölen bir kişinin organları alınırken vücut bütünlüğü bozulur mu?

 

Yaygın inanışın tam tersine ölen bir kişinin bağışlanan organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılabilmesi için organ çıkarım ameliyatının normal ameliyathane koşullarında ve normal ameliyat tekniklerine göre göre yapılması gereklidir. Tıpkı canlı bir insana ameliyat yapıyormuş gibi multidisipliner bir yaklaşım ile işlem yapılır. Eğer karın içi organlar çıkarılacaksa göbek üstü ve altı bir orta hat kesisi ile kalp ve akciğerler çıkarılacak ise göğüs kafesi ön duvarından yapılacak bir orta hat kesisi ile organlar çıkarılır. Yine normal ameliyat teknikleri ile gayet özentili bir şekilde cilt kapatılarak cesede bir saygı içerisinde temizliği yapılarak morga gönderilir. Görüldüğü gibi burada cesedin parçalanması veya vücut bütünlüğünün bozulması gibi bir durum söz konusu değildir.

 

 

 

 

Organ bağış kartı taşırsam bir gün ölmeden organlarım alınır mı?

 

Organ bağış kartı taşıyan bir kişi, hayatının herhangi bir döneminde ağır bir sağlık durumu nedeniyle acil servise getirilirse acil hastaya yaklaşım prosedürleri gereği öncelik ağır hastaya verileceğinden tüm imkanlar seferber edilecektir. Genel durumu çok kötü bir hastanın üzerinden organ bağış kartı çıktı diye göz ardı edilmesi durumunda beyin ölümü gelişse bile iyi bakılmadığından dolayı organları kullanılamayacak durumda olacaktır. Dolayısıyla üzerinden organ bağış kartı çıksın veya çıkmasın en ağır hasta en öncelikli hastadır. Milyonda bir yaşam şansı bile olsa bu öncelikten dolayı hasta yaşam şansını kullanır, aksi halde bu iyi bakıma rağmen beyin ölümü gelişmişse zarar görmemiş organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılma ihtimali olur.

 

 

 

Öldükten sonra kullanılmak üzere bağışladığım organlarım satılır mı?

 

 

 

2238 Sayılı organ nakli yasasına göre organların satılması yasaktır ve cezai müeyyide gerektirir. Ölen kişilerin bağışlanan organları Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi içerisinde belli bir dağıtım düzenine göre paylaştırılmaktadır. Sistem açık ve çok kontrollü bir şekilde çalıştığından bağışlanan organların herhangi bir ticari döngüye girmesi mümkün değildir.

 

 

 

Bağışladığım organlar adaletli bir şekilde ihtiyacı olanlara nakledilir mi?

 

Ölen kişilerin kişilerin bağışlanan organları Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi içerisinde akademisyenlerden oluşan bilimsel danışma komisyonlarının belirlediği kurallar ve prensipler çerçevesinde organ nakli merkezlerine ve hastalara tahsis edilmektedir. Irk, din, dil, cinsiyet ve statü farkı gözetmeksizin kurallar katı bir şekilde uygulanarak organlar en uygun hastalara adalet ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde nakledilmektedir.

 

Organ Bağışı ve İslam Dini

 

İslam dininde canlı veya ölü insanların vücuduna zarar vermek yasaktır. Bununla birlikte İslam dininde başka bir insanın yaşamını kurtarmak, zor durumda olan insanlara iyilik amacıyla yardımcı olmak esastır. Kur’an-ı Kerim’deki Maide Suresi’nin iki ayeti insan yaşamını kurtarmanın ve yardımlaşmanın önemimi açıklamaktadır: 

 

İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız.” (Maide Suresi 2. Ayet)

 

Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır.” (Maide Suresi 32. Ayet)

 

Maide Suresi’nin bu iki ayeti ve İslam’ın insan yaşamına verdiği önem dikkate alındığında organ bağışlamanın ve dolayısıyla organ naklinin İslam öğretisi ile çelişmediği görülecektir. Birçok İslam alimi de organ bağışına ilişkin bu yönde görüş beyan etmektedir. Ancak buna rağmen, kadavra donörlerden yapılan bağış oranı, canlı donörlerden yapılan bağış oranna kıyasla çok düşük kalmaktadır.

 

İslamiyet’te organ ve doku bağışına karşıt görüş oluşturacak herhangi bir metin bulunmamaktadır. Ancak, insanlar danışmak ve en ufak bir tereddüte sahip olmadan bağış yapmak için kendilerine en yakın din görevlisinden organ bağışı konusunda bilgi edinebilirler. Diyanet İşleri Başkanlğı’nın organ bağışı konusunda hazırladığı birçok bilgilendirme yazısı bulunmaktadır. Organ bağışını onaylayan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuda kendi resmi internet sitesinde güncel açıklamalar da yapmaktadır.

 

Organ Nakli Caiz Midir?

 

İslamiyet’te organ bağışlamanın herhangi bir sakıncası yoktur. Aksine, başka insanlara hayat bağışlamak, onlara yardımcı olmak İslam öğretisine uymaktadır. Bununla beraber, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 03.03.1980 tarihli 13 numaralı kararında açıkladığı gibi, nakil için aşağıda belirtilen koşullara uyulması gerekmektedir:

 

1. Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığını, meslek ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir tabip tarafından tespit edilmesi,

 

2. Hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması,

 

3. Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlem yapıldığı esnada ölmüş olması,

 

4. Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyle, yakınlarının rızasının sağlanması,

 

5. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,

 

6. Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.

 

Bu koşullar, tıbbi olarak organ nakli için izlenen yöntemle, organ bağışı için gözetien etik ve hukuksal hususlarla birebir örtüşmektedir.

 

İslam Dini Beyin Ölümünü Nasıl Değerlendirir?

 

Beden ve ruh ilişkisi, İslam dini alimleri tarafından farklı yorumlanabilmekte; ancak beyin ölümü tıpta ifade ettiği anlamıyla kabul edilmekte; yani kesin ölüm sayılmaktadır. Beyin ölümü, dini açıdan da ölümü ifade etmekte ve İslamiyet bir insanın makineye bağlı olarak yaşamına devam etmesinin geri dönüşü olmayan bir ölüm hali anlamına geldiğini onaylamaktadır. Tıbbi ölüm demek olan beyin ölümü gerçekleştiğinde, ruh da bedeni terk etmiş ve hasta son nefesini vermiş kabul edilir. Beyin ölümü gerçekleşmiş kişi, ölmüş demektir. Bu kişilerden organ almak ve nakil yapmak İslam dinince hiçbir sakınca teşkil etmemektedir. Ölünün vücuduna saygı göstermek de İslam öğretisinde oldukça önemlidir; ancak organ bağışı gibi son derece meşru bir gerekçe ile ölmüş donörden, onun ve ailesinin rızası olduğu sürece, organ ve doku nakli yapılması saygısızlık olarak değerlendirilemez.

 

Ölmüş kişilerden organ nakli yapılmasında dinen bir sakınca olmadığı gibi; canlı donörlerin kendi hayatları için bir tehlike teşkil etmemesi durumunda, organ bağışında bulunmasında ve onların bağışıyla yapılacak karaciğer, böbrek ve doku nakillerinde de İslami açıdan bir sakınca bulunmamaktadır.

 

Organ bağışını, “candan cana giden en büyük sadaka” olarak yorumlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 3-9 Kasım 2013 Organ Bağışı Haftası kapsamında yaptığı konuşmasında İslam dinine göre insanın varlığın özü olduğunu belirtmiş ve organ bağışının, insan hayatının sağlıklı sürdürülebilmesi için Müslüman ve gayr-ı Müslim ayrımı yapmaksızın İslamiyet’in teşvik ettiği bir husus olduğunu vurgulamıştır.

 

 

Okunma Sayısı Okunma Sayısı: 2488 Eklenme Tarihi Tarih: 2016-11-14
DUYURULAR
HASTA VE HASTA YAKINLARININ DİKKATİNE !

HASTANEMİZDE SİLAH RUHSATI MÜRACAATLARI HER GÜN YAPILMAKTADIR..

Hastanemizde "Sünnet" hizmeti verilmektedir.

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ 08:00 - 12:00 ve 13:00 - 16:00'dır.

Doktor Çalışma Takvimi
Online Laboratuvar
Online Pacs
Yeni E-Mail Girişi
E-Mail Girişi
Evde Sağlık Hizmetleri
Personel Online
Personel Bilgi Sistemi
TSM Bilgi Sistemi
ÇKYS
TDSM
TSİM
Kamu Hizmet Envanteri
Kamu Hizmet Standartı
Ziyaretçi Defteri
 


TEL:0232 856 62 70 - 856 16 64 FAX:0232 856 25 10 bilgi@torbalidh.gov.tr
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TORBALI DEVLET HASTANESİ
Akgün Yazılım