SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 B104İSM4358604 254 HEKİM SEÇME HAKKI HEKİM SEÇME HAKKI 17/10/2007 Tarih ve 9379 sayılı hekim seçme yönergesi Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
TC. Kimlik numarası Hastakabul poliklinik Memur ve Hekım _ _ 5 dk 5 dk 399709 Sunuluyor
2 B104İSM4358604 251 Poliklinik Muayene Poliklinik Muayene Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
TC kimlik no Yeşil kart ücr.has. İçin vezne makbuzu Hastakabul poliklinik vezne Memur ve Hekım _ _ 90 dk 90 dk 399709 sunulmuyor
3 B104İSM4358604 152 Lab tetkikleri Mikrobiyoloji Biyokimya Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Kan alma memur teknisyen ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 5 saat 5 saat 183637 Sunuluyor
4 B104İSM4358604 152 Lab tetkikleri Hormon Tetkikleri Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Kan alma Memur ve Hekım Otomasyondan tetkik istemi _ 6 saat 6 saat 31500 Sunuluyor
5 B104İSM4358604 152 Lab tetkikleri Kültür Tetkikleri Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Kan alma İlgili memur ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 3 gün 3 gün 124 Sunuluyor
6 B104İSM4358604 152 Lab tetkikleri Portör Muayenesi Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Kan alma İlgili memur ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 3 gün 3 gün 19 Sunuluyor
7 B104İSM4358604 152 Lab tetkikleri Hizmet satın alınan sipesifik tetkikler Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Kan alma İlgili memur ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 2 gün 2 gün 60 Sunuluyor
8 B104İSM4358604 119 Radyoloji tetkikleri Muhtelif röntgen çekimleri Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Radyoloji birimi İlgili memur ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 40 dk 40 dk 31000 sunulmuyor
9 B104İSM4358604 250 Elektrokardiografi Elektrokardiografi Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. EKG çekim odası İlgili memur ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 20 dk 20 dk 12438 sunulmuyor
10 B104İSM4358604 119 Radyoloji tetkikleri Kemik Dansiometrisi Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Radyoloji birimi memur teknisyen ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 20 dk 20 dk 1200 sunulmuyor
11 B104İSM4358604 119 Radyoloji tetkikleri Mamografi Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Radyoloji birimi memur teknisyen ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 2 saat 2 saat 900 sunulmuyor
12 B104İSM4358604 119 Radyoloji tetkikleri Ultrasonografik tetkikler Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Radyoloji birimi memur teknisyen ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 10 gün 10 gün 12146 sunulmuyor
13 B104İSM4358604 119 Radyoloji tetkikleri Bilgisayarlı Tomografi Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Radyoloji birimi memur teknisyen ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 1 gün 1 gün 5365 sunulmuyor
14 B104İSM4358604 119 Radyoloji tetkikleri Manyetik rezonans (MR) Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Radyoloji birimi memur teknisyen ve hekim Otomasyondan tetkik istemi _ 3 gün 3 gün 2400 sunulmuyor
15 B104İSM4358604 251.17 Saglık Kurulu İşlemleri Saglık Kurulu(İlaç Heyeti) Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Rapor Servisi memur Hekım ve Başhekim Yrd. Raporun İmzalanması ve Heyet Başkanı Tarafından Onay _ 1 gün 1 gün 14600 sunulmuyor
16 B104İSM4358604 251.17 Saglık Kurulu İşlemleri Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Özel Eğitimden yararlanacak hastalar için) Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Talep dilekçesi(18 yaş altı için Anne-Baba veya vasisi tarafından verilecek ve kimlik ibraz edilecek, boşanmış anne ve babaların soyadları tutmadığından velayeti alan kişinin başvurusu gerekir.) T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Önceden alınan özürlü sağlık kurul raporu, Rehberlik Araştırma Merkezinin vermiş olduğu rapor süresini belirten değerlendirme raporu, Özel eğitim aldığı merkez tarafından düzenlenmiş Gelişim Faaliyet Raporu Rapor Servisi memur Hekım ve Başhekim Yrd. Raporun İmzalanması ve Heyet Başkanı Tarafından Onay _ 10 gün 10 gün 796 sunulmuyor
17 B104İSM4358604 251.17 Saglık Kurulu İşlemleri Tüpligasyonu Heyeti (3’lü Heyet) Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Talep dilekçesi, 4 Adet Fotoğraf (son Altı Ay)T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi Rapor Servisi memur Hekım ve Başhekim Yrd. Raporun İmzalanması ve Heyet Başkanı Tarafından Onay _ 10 güna 10 gün 600 sunulmuyor
18 B104İSM4358604 251.17 Saglık Kurulu İşlemleri Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacak/Gelir vergisinden muaf olacak hastalar için) Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
2022 sayılı yasadan faydalanmak için; İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğünden Hastanemize yazılmış üst yazı, T.C. Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik fotokopisi, Gelir vergisinden muaflık için; Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden alınacak üst yazı, 5 adet fotoğraf(son altı aylık),, T.C Kimlik Numarası yazılı(15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik fotokopisi Rapor Servisi memur Hekım ve Başhekim Yrd. Raporun İmzalanması ve Heyet Başkanı Tarafından Onay _ 10 gün 10 gün 500 sunulmuyor
19 B104İSM4358604 251.17 Saglık Kurulu İşlemleri Özürlü Sağlık Kurul Raporunun düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar için) Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Talep dilekçesi, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi Rapor Servisi memur Hekım ve Başhekim Yrd. Raporun İmzalanması ve Heyet Başkanı Tarafından Onay _ 10 gün 10 gün 1000 sunulmuyor
20 B104İSM4358604 251.17 Saglık Kurulu İşlemleri İşe giriş, Durum bildirir, Silahlı-Silahsız özel güvenlikler ve Silah ruhsatı raporlarının düzenlenmesi Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Talep dilekçesi, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Vezne makbuzu Rapor Servisi memur Hekım ve Başhekim Yrd. Raporun İmzalanması ve Heyet Başkanı Tarafından Onay _ 10 gün 10 gün 800 sunulmuyor
21 B104İSM4358604 251.17 Saglık Kurulu İşlemleri İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
İstirahatı veren hekim tarafından düzenlenen, istirahat süresinin belirtildiği rapor kâğıdı, T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, hizmet akdi ile çalışanlar için vizite kâğıdı fotokopisi, çekilen röntgen filmleri Rapor Servisi memur Hekım ve Başhekim Yrd. Raporun İmzalanması ve Heyet Başkanı Tarafından Onay _ 10 gün 10 gün 300 sunulmuyor
22 B104İSM4358604 251.17 Saglık Kurulu İşlemleri Malzeme raporları ve İşitme cihazı raporlarının düzenlenmesi Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Solunum fonksiyon testi, Çekilen filmler, Akciğer kan gazı ve yapılan tetkik ve tahliller Rapor Servisi memur Hekım ve Başhekim Yrd. Raporun İmzalanması ve Heyet Başkanı Tarafından Onay _ 10 gün 10 gün 350 sunulmuyor
23 B104İSM4358604 251.17 Saglık Kurulu İşlemleri Yaş tashihi ve adli vakalar için rapor düzenlenmesi Sağ.Bak.Yat.Ted. İşl.Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Mahkemeden alınan üst yazı, 4 adet fotoğraf (Son altı aylık), T.C Kimlik Numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) Kimlik fotokopisi, Rapor Servisi memur Hekım ve Başhekim Yrd. Raporun İmzalanması ve Heyet Başkanı Tarafından Onay _ 2 saat 2 saat 200 sunulmuyor
24 B104İSM4358604 250 Hasta Yatışı Hasta Yatışı Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Klinik Kat Sekreterliği Memur ve Hekim Hastanın Yatiş Dosyanın Hazırlanması
 
10 Dk 10 Dk 7900 sunulmuyor
25 B104İSM4358604 230 Ameliyat Plananması Ameliyat Plananmas Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-TC Kimlik numaralı kimlik, 2-Hasta Yatış Kağıdı (Hekim Onaylı), 3-Hastanın operasyon öncesi ihtiyaç duyulan tüm tetkikleri ve konsültan muayeneleri, 4-Hasta Dosyası, 5- Operasyon bölgesinin hasta üzerinde işaretlenmesi Klinik Hekım ve Anestezi Uzm
 

 
7 gün 7 gün 3204 sunulmuyor
26 B104İSM4358604 250 Patolojı Tetkıkleri Patolojı Tetkıkleri Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Hekim tarafından otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Laboratuvar Memur ve Hekim Tetkık İstemi
 
10 gün 10 gün 4509 sunulmuyor
27 B104İSM4358604 250 Epikriz Raporu Epikriz Raporu Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 

 
Klinik Kat Sekreterliği Memur ve Hekim
 

 
5 dk 5 dk 7900 sunulmuyor
28 B104İSM4358604 230 Ameliyat Raporu Ameliyat Raporu Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 

 
Klinik Kat Sekreterliği Memur ve Hekim
 

 
5 dk 5 dk 6000 sunulmuyor
29 B104İSM4358604 230 A3 grubu Ameliyatlar A3 grubu Ameliyatlar Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-TC Kimlik numaralı kimlik, 2-Hasta Yatış Kağıdı (Hekim Onaylı), 3-Hastanın operasyon öncesi ihtiyaç duyulan tüm tetkikleri ve konsültan muayeneleri, 4-Hasta Dosyası, 5- Operasyon bölgesinin hasta üzerinde işaretlenmesi Klinik Kat Sekreterliği Memur ve Hekim
 

 
3 gün 3 gün 22 sunulmuyor
30 B104İSM4358604 230 B grubu Ameliyatlar B grubu Ameliyatlar Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-TC Kimlik numaralı kimlik, 2-Hasta Yatış Kağıdı (Hekim Onaylı), 3-Hastanın operasyon öncesi ihtiyaç duyulan tüm tetkikleri ve konsültan muayeneleri, 4-Hasta Dosyası, 5- Operasyon bölgesinin hasta üzerinde işaretlenmesi Klinik Kat Sekreterliği Memur ve Hekim
 

 
7 gün 7 gün 526 sunulmuyor
31 B104İSM4358604 230 C grubu Ameliyatlar C grubu Ameliyatlar Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-TC Kimlik numaralı kimlik, 2-Hasta Yatış Kağıdı (Hekim Onaylı), 3-Hastanın operasyon öncesi ihtiyaç duyulan tüm tetkikleri ve konsültan muayeneleri, 4-Hasta Dosyası, 5- Operasyon bölgesinin hasta üzerinde işaretlenmesi Klinik Kat Sekreterliği Memur ve Hekim
 

 
3 gün 3 gün 1333 sunulmuyor
32 B104İSM4358604 230 D grubu Ameliyatlar D grubu Ameliyatlar Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-TC Kimlik numaralı kimlik, 2-Hasta Yatış Kağıdı (Hekim Onaylı), 3-Hastanın operasyon öncesi ihtiyaç duyulan tüm tetkikleri ve konsültan muayeneleri, 4-Hasta Dosyası, 5- Operasyon bölgesinin hasta üzerinde işaretlenmesi Klinik Kat Sekreterliği Memur ve Hekim
 

 
1 gün 1 gün 364 sunulmuyor
33 B104İSM4358604 230 E grubu Ameliyatlar E grubu Ameliyatlar Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-TC Kimlik numaralı kimlik, 2-Hasta Yatış Kağıdı (Hekim Onaylı), 3-Hastanın operasyon öncesi ihtiyaç duyulan tüm tetkikleri ve konsültan muayeneleri, 4-Hasta Dosyası, 5- Operasyon bölgesinin hasta üzerinde işaretlenmesi Klinik Kat Sekreterliği Memur ve Hekim
 

 
4 saat 4 saat 959 sunulmuyor
34 B104İSM4358604 230 Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale Günübirlik Tedavi Kapsamında Küçük Cerrahi Müdahale Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hastanın Tüm Tetkikleri Poliklinik Memur ve Hekim
 

 
1 saat 1 saat 950 sunulmuyor
35 B104İSM4358604 250 EFOR Testi Yapılması EFOR Testi Yapılması Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Poliklinik Memur,Hemşire ve Hekim Tetkık İstemi
 
2 gün 2 gün 200 sunulmuyor
36 B104İSM4358604 250 EKO Testi Yapılması EKO Testi Yapılması Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Poliklinik Memur,Hemşire ve Hekim Tetkık İstemi
 
2 saat 2 saat 8339 sunulmuyor
37 B104İSM4358604 250 Renkli Dopler Testi Renkli Dopler Testi Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Poliklinik Memur,Hemşire ve Hekim Tetkık İstemi
 
1,5 ay 1,5 ay 70
 
38 B104İSM4358604 250 EEG çekilmesi EEG çekilmesi Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Poliklinik Memur,Hemşire ve Hekim Tetkık İstemi
 
7 gün 7 gün 100 sunulmuyor
39 B104İSM4358604 250 EMG çekimi EMG çekimi Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Poliklinik Memur,Hemşire ve Hekim Tetkık İstemi
 
1,5 ay 1,5 ay 210 sunulmuyor
40 B104İSM4358604 250 Ambulantva tansiyon holter Ambulantva tansiyon holter Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Poliklinik Memur,Hemşire ve Hekim Tetkık İstemi
 
7 gün 7 gün 16 sunulmuyor
41 B104İSM4358604 250 Ritim holter Ritim holter Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Poliklinik Memur,Hemşire ve Hekim Tetkık İstemi
 
7 gün 7 gün 46 sunulmuyor
42 B104İSM4358604 250 Bilgisayarlı Tomografi Bilgisayarlı Tomografi(acil servis) Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Poliklinik Memur,Hemşire ve Hekim Tetkık İstemi
 
10 dk 10 dk 121 sunulmuyor
43 B104İSM4358604 250 Odyogram Odyogram Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), 2-Randevu Kağıdı Poliklinik İlgli odyometrist, ilgili hekim
 

 
1 gün 1 gün 1800 sunulmuyor
44 B104İSM4358604 250 Odyogram tuhumpanogram ayrıcı tanı testleri,reflex Odyogram Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), 2-Randevu Kağıdı Poliklinik İlgli odyometrist, ilgili hekim
 

 
1 gün 1 gün 1897 sunulmuyor
45 B104İSM4358604 250 sadece tıhımpanogram ve reflex tıhımpanogram ve reflex Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), 2-Randevu Kağıdı Poliklinik İlgli odyometrist, ilgili hekim
 

 
1 gün 1 gün 443 sunulmuyor
46 B104İSM4358604 250 ayrıcı tanı testleri tanı testleri Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon üzerinden yapılır), 2-Randevu Kağıdı Poliklinik İlgli odyometrist, ilgili hekim
 

 
1 gün 1 gün 12 sunulmuyor
47 B104İSM4358604 351.02 Yenidoğan İşitme Taraması Yenidoğan İşitme Taraması Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Bir gün önce doğan bebeklerin listesi Poliklinik İlgli odyometrist, ilgili hekim
 

 
10 dk 10 dk 1200 sunulmuyor
48 B104İSM4358604 250 Solunum Fonksiyon Testi Solunum Fonksiyon Testi Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) 2- Hekim onaylı istem kağıdı. Poliklinik İlgili Hemşire ve Hekim Tetkik istemi
 
15 dk 15 dk 400 sunulmuyor
49 B104İSM4358604 240 Diyaliz Hizmeti Diyaliz Hizmeti Sağ. Bak. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yön. Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-T.C Kimlik Numaralı Kimlik, 2-Hasta adına düzenlenmiş sağlık kurulu raporu 3- Yeşilkartlı hastalar için fotoğraflı ön yüz fotokopisi Poliklinik İlgili Hemşire ve Hekim
 

 
4 Saat 4 Saat 2200 sunulmuyor
50 B104İSM4358604 254 Hasta Hakları Birimine Başvurunun kabulü ve cevaplanması Hasta Hakları Birimine Başvurunun kabulü ve cevaplanması 01/01/1998 tarih ve 23420 Sayılı Hasta Hakları Uygulama Yönergesi Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Yazılı başvuru yapacak hasta ve yakınlarının kimlik ve adres beyanlarını doğru yapmaları ve verilen formu doldurarak imzalamaları veya Sağlık Bakanlığı sitesinin hasta hakları sayfası üzerinden internet başvurusu Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, hasta hakları birim sorumlusu,hasta hakları kurul üyeleri, İlgili Başhekim Yard.
 

 
10gün 10gün 36 sunulmuyor
51 B104İSM4358604 211.07 Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi Hastaya ait hastane kayıtlarının verilmesi 1984 tarih ve 3071 sayılı " Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun" Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Savcılık veya mahkeme yazısı veya Talep dilekçesi,(Kendisi, 18 yaş altı için anne babası, vasi veya vekili imzalı), T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi, Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, Müdür Yard., Müdür, Başhekim
 

 
2 gün 2 gün 25 sunulmuyor
52 B104İSM4358604 251,16 Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi Şikâyet başvurusuna cevap verilmesi 1984 tarih ve 3071 sayılı " Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun" Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren), Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, Müdür Yard., Müdür, Başhekim Yrd ve Başhekım
 

 
10 gün 10 gün 36 Sunuluyor
53 B104İSM4358604 622.02 Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi Bilgi edinme başvurusuna cevap verilmesi 9.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Dilekçe(Kimlik ve adres bilgilerini içeren) veya elektronik ortamda internet sayfamızdan başvuru Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, Müdür Yard., Müdür, Başhekim Yrd ve Başhekım
 

 
5 gün 5 gün 120
 
54 B104İSM4358604 710 E Laboratuvar sonuç alma E Laboratuvar sonuç alma 9.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
İnternet girişi, T.C.Kimlik numarası Poliklinik İlgili Hekim
 

 
10 dk 10 dk 31500 Sunuluyor
55 B104İSM4358604 250 Sistoskopi yapılması Sistoskopi yapılması Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi ( Otomasyon üzerinden yapılır.) Poliklinik Memur ve Hekim
 

 
1 gün 1gün 20 Sunulmuyor
56 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Diş Muayenesi Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi, 2-Yeşilkartlı hastanın onaylı karnesi, 3-Ücretli hastalar için vezne makbuzu ve barkod Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
1Saat 1Saat 48000 Sunulmuyor
57 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Periapikal film çekilmesi Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
1 Saat 1 Saat 50 Sunulmuyor
58 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Periodontoloji Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
1 Saat 1 Saat 18000 Sunulmuyor
59 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Amalgam dolgu Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
1 Saat 1 Saat 12000 Sunulmuyor
60 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Kompozit dolgu Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane Hastane 1-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod, 2-Müstahaklık belgesi Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
1 Saat 1 Saat 150 Sunulmuyor
61 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Tam protez Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
1-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod, 2-Müstahaklık belgesi Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
16 Gün 16 Gün 1500 Sunulmuyor
62 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Bölümlü protez Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
2-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod, 2-Müstahaklık belgesi Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
10 gün 10 gün 1600 Sunulmuyor
63 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Kanal tedavisi Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
3-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod, 2-ssk çalışan vizite kağıdı Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
3saat 3saat 140 Sunulmuyor
64 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Konservatif Tedavi Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
4-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod, 2-ssk çalışan vizite kağıdı Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
1Saat 1Saat 200 Sunulmuyor
65 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Tek Parça döküm kron Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
5-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod, 2-ssk çalışan vizite kağıdı3-yeşilkart karnesi4-sgk onama belgesi Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
10gün 10gün 114 Sunulmuyor
66 B104İSM4358604 215 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri Verner kron Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
6-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod, 2-ssk çalışan vizite kağıdı3-yeşilkart karnesi4-sgk onama belgesi Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
10gün 10gün 114 Sunulmuyor
67 B104İSM4358604 216 Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri protetik diş tedavisi Ağız ve Diş Sağlığı İşlemleri İle İlgili Sağlık Bakanlığı ve SGK Mevzuatı Herkes Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
7-T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi ve barkod, 2-ssk çalışan vizite kağıdı3-yeşilkart karnesi4-sgk onama belgesi Poliklinik İlgili Kayıt Memuru, İlgili Hekim
 

 
10gün 10gün 3150 Sunulmuyor
68 B104İSM4358604 848.10 Ek Ödeme işlemleri Ek ödeme
 
Personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 

 

 
İlgili memur Şef Müdür yrd.Müdür
 

 
5 gün 8 gün 12 gün Sunuluyor
69 B104İSM4358604 935 Demirbaş işlemleri Demirbaş
 
Personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Talep formu Satınalma İlgili memur Şef Müdür yrd.Müdür
 
Sağlık Bakanlığı 1gün 1gün 80-100 Sunuluyor
70 B104İSM4358604 949 Satınalma İşlemleri Satınalma 4734-4735 saylı Madde Personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Talep formu Teknik şartname Ambar, Eczane
 
İhale İlan Yaklaşık maliyet yazışmaları
 

 

 
Sunuluyor
71 B104İSM4358604 604.10 Ödenek İşlemleri Ödenek
 
Personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 

 

 

 

 
Sağlık Bakanlığı
 

 

 
sunulmuyor
72 B104İSM4358604 805 Arşiv işlemleri Arşiv 3473 sayılı madde Personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 

 
Arşiv memuru
 

 
Sağlık Bakanlığı
 

 

 
sunulmuyor
73 B104İSM4358604 848 Maaş işlemleri Maaş
 
Personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Banka hesap cüzdanı maaş nakil bildirimi Mutemet
 
maaş mutemetliği sağlık kurum saymanlığı 5 gün 5 gün 12 gün Sunuluyor
74 B104İSM4358604 730 İstatistik İşlemleri İstatistik
 
Personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 

 

 
İlgili memur müdür yrd müdür
 
İl sağlık müdürlüğü 10 gün 10 gün
 
sunuluyor
75 B104İSM4358604 906 İzin rapor işlemleri İzin rapor
 
Personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
İzin formu Çalıştığı ilgili birim
 

 
İl sağlık müdürlüğü 8 saat 8 saat
 
sunulmuyor
76 B104İSM4358604 900 Personel sicil işlemleri Personel sicil 657 sayılı D.M.K Personel Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 

 

 
İlgili Memur Şef müdür yrd. Müdür
 
İl sağlık müdürlüğü 1 yıl 1 yıl 204 sunulmuyor
77 B104İSM4358604 804 Evrak İşlemleri Evrak
 
Personel Vatandaş Sağlık Bakanlığı Sağlık Müdürlüğü Hastane
 
Dilekçe Yazı İşleri İlgili Memur Şef müdür yrd. Başhekimlik makamı Sağlık müdürlüğü Sağlık bakanlığı 1 Hafta 1Hafta
 
sunulmuyor

 
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
 

 

 
Adı Soyadı :Dr Murat PARK Adı Soyadı :Op.Dr Şenol TOPÇU
 

 

 
Unvan :Başhekim Yrd Unvan :Başhekim
 

 

 
Adres :M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi Adres : M.Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi
 

 

 
Tel :02328561672-1122 Tel :02328561672-1121
 

 

 
Fax : 02328562510 Fax :02328562510
 

 

 
E-Posta :torbalidh@ism.gov.tr E-Posta :torbalidh@ism.gov.tr